Quạt thông gió vuông

More Views

Quạt thông gió vuông

0₫

Details

  1.  đừng kính                                                 1060m
  2. công suất                                                   0,55kw
  3. lưu lượng                                                   32000(m3/h
  4. điện áp                                                       380v