Mô tơ  điện cơ 380vt ba pha 1450 Vg vh 2,2kW

More Views

Mô tơ điện cơ 380vt ba pha 1450 Vg vh 2,2kW

0₫