Mô tơ  điện cơ 2,2kW một pha 2900 vg vh 220V

More Views

Mô tơ điện cơ 2,2kW một pha 2900 vg vh 220V

0₫