Lưỡi cắt đá bê tông

More Views

Lưỡi cắt đá bê tông

0₫

Details

  1. đường kính ngoài                   230mm
  2. đường kính trong                    22,2mm
  3. dầy                                        12.0mm