Lưỡi cắt cắt nhôm

More Views

Lưỡi cắt cắt nhôm

0₫

Details

  1. đường kính ngoài                       254mm
  2. đường kính trong                        25.4/16
  3. độ dầy răng                                2.7/2.0