Đèn chiếu khẩn cấp

More Views

Đèn chiếu khẩn cấp

410.000₫

Details

  1. điện áp vào                              220v/50hz
  2. thười gian lạp                          15hđến 20h
  3. thời gian hoạy động                   3,5h
  4. ác qui khô                                6v- 4,5A