Cầu dao tự động loại 2cực

More Views

Cầu dao tự động loại 2cực

66.000₫

Details

  1. MCB 2006                        dòng cắt 4,5
  2. MBC2006                                        6
  3. MCB2010                                        10